Indien u geen betaling kunt verrichten, dient u de popups toe te staan.
Desgewenst kunt u zelf het bedrag aanpassen.
Het te sponsoren bedrag dient in centen weergegeven worden.
Zo is 500 ingeven gelijk aan 5,00.